email
ที่ตั้ง

323/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

schedule
Email

kc-group@kijcharoengroup.com

มาตรฐานคุณภาพที่บริษัทฯได้รับ : ISO 9001:2015

งานผลิตเน้นคุณภาพ
เรามีประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เราเน้นย้ำเรื่องคุณภาพการผลิต รวมทั้งวิธีการที่ดีที่สุดกับทีมงานอยู่เสมอ เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพสูงเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

ส่งมอบงานตรงเวลา
เรื่องของการตรงต่อเวลาคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เราจึงมีทีมงานหลากหลายด้าน เพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนดที่เรานัดกับลูกค้าเสมอ

พัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม
การเพิ่มคุณภาพงานผลิตและความชำนาญคือสิ่งที่เราทำอยู่ตลอดเวลา เราส่งเสริมทักษะให้กับบุคลากรตามสายงานที่ได้รับมอบหมาย คือหัวใจสำคัญของทีมงานบ.กิจเจริญ กรุ๊ปฯ